Evob

Centrálna obstarávacia agentúra uviedla na trh aukčný softvér pre samosprávy Evob.



Hlavný účel softvéru EVOB:

 • Softvér pre realizáciu elektronických aukcii v súlade so Zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
 • Softvér pre realizáciu prieskumov trhu
 • Softvér pre realizáciu elektronických aukcii na predaj majetku
 • Softvér na zverejňovanie súťažných podkladov


Použivatelia systému EVOB:

 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Mesto Sereď
 • Mesto Hlohovec
 • Prešovský samosprávny kraj
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Letisko M. R. Štefánika
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Verejné zákazky


Site designed by | ARC Design Studio